R E J E S T R A C J A:

  • TEL: 89 541 24 44
  • TEL: 89 541 27 05
  • Rejestracja telefoniczna
    od godz. 8.00

R O D O

A K T U A L N O Ś C I

Witamy na stronie przychodni Familvita

PrzychodniaSzanowni Pacjenci!


Z powodu zagrożenia epidemicznego obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna, podczas której zostanie ustalona najbezpieczniejsza dla Państwa forma porady lekarskiej.

Każdemu pacjentowi proponujemy skorzystanie z porady telefonicznej, na której jest możliwe otrzymanie recepty na leki i zwolnienia lekarskiego

Dzięki temu ograniczamy ryzyko zozprzestrzeniania się koronawirusa.


Zespół Familvita

Jesteśmy przychodnią lekarską działającą na Jarotach. Posiadamy kontrakt z NFZ tak wiec nasze usługi w zakresie świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym są bezpłatne.

Wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski naszej przychodni obejmie opieką POZ wszystkich pacjentów, którzy zgodnie ze złożoną deklaracją wyboru lekarza i pielęgniarki wyrażą chęć korzystania z naszych usług