WITAMY W PRZYCHODNI

FAMILVITA

REJESTRACJA: 89 541 24 44, 89 541 27 05
Dla Państwa wygody rejestrujemy wizyty na  kolejne dni aktualnie publikowanych grafików pracy lekarzy
Rejestracja czynna od 8.00. Przedłużanie recept 10.00-17.00

O nas...

Jesteśmy przychodnią lekarską działającą na Jarotach. Posiadamy kontrakt z NFZ tak wiec nasze usługi w zakresie świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym są bezpłatne.

Wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski naszej przychodni obejmie opieką POZ wszystkich pacjentów, którzy zgodnie ze złożoną deklaracją wyboru lekarza i pielęgniarki wyrażą chęć korzystania z naszych usług

Copyright: NZOZ Familvita