R E J E S T R A C J A:

  • TEL: 89 541 24 44
  • TEL: 89 541 27 05
  • Rejestracja telefoniczna
    od godz. 8.00

R O D O

A K T U A L N O Ś C I

Witamy na stronie przychodni Familvita

PrzychodniaSzanowni Pacjenci!


Zapraszamy na szczepienia obowiązkowe dzieci z roczników:

2002 - dT (błonica, tężec)
2007- dTpa (błonica, tężec, krztusiec)
2011 - MMR (odra, świnka, różyczka)
2015 - MMR (odra, świnka, różyczka) DTaP (błonica, tężec, krztusiec) IPV (polio)

Zapisy na szczepienia w rejestracji pod nr. tel. 89 541 24 44 i 89 541 27 05