R E J E S T R A C J A:

  • TEL: 89 541 24 44
  • TEL: 89 541 27 05
  • Rejestracja telefoniczna
    od godz. 8.00

R O D O

A K T U A L N O Ś C I

Do pobrania:Deklaracja wyboru lekarzaDeklaracja wyboru pielęgniarki
Monika StelmachMarzena Jocz
Jolanta Matyszczyk-JuśkiewiczMałgorzata Jachimowicz
-Anna Łazarczyk