R E J E S T R A C J A:

  • TEL: 89 541 24 44
  • TEL: 89 541 27 05
  • Rejestracja telefoniczna
    od godz. 8.00

R O D O

A K T U A L N O Ś C I

W naszej ptrzychodni do Państwa dyspozycji są lekarze:  • Jolanta Matyszczyk-Juśkiewicz - specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, absolwentka białostockiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), wieloletnia lekarz przychodni Puls i NZOZ Pieczewo, a także lekarz kontraktowy Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  • Monika Stelmach - specjalista medycyny rodzinnej, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, dotychczas wieloletni pracownik przychodni Pantamed, lekarz kontraktowy Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  • Kamila Piwowarska - specjalista medycyny rodzinnej, dotychczas pracownik przychodni Pantamied i NZOZ Pieczewo, lekarz kontraktowy Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej