R E J E S T R A C J A:

  • TEL: 89 541 24 44
  • TEL: 89 541 27 05
  • Rejestracja telefoniczna
    od godz. 8.00

R O D O

A K T U A L N O Ś C I

Kontakt
NZOZ Familvita Jolanta Matyszczyk-Juśkiewicz
Monika Stelmach Lekarze spółka partnerska
ul. Wilczyńskiego 27A
10-686 Olsztyn

NIP: 739 387 52 29

Tel: 89 541 24 44, 89 541 27 05